รับจ้างผลิตละครโทรทัศน์, รายการโทรทัศน์
ผลิตละครโทรทัศน์, รายการโทรทัศน์ เราผลิตโดยเน้นคุณภาพและความต้องการของตลาด
มีการทำสัญญา ว่าจ้างผู้ผลิตละครโทรทัศน์เป็นรายเรื่องไป ผลิตเสร็จก็ส่งมอบทางสถานีเพื่อออกอากาศต่อไป

ขั้นตอนเตรียมการผลิต (Pre-production)
ขั้นตอนการถ่ายทำรายการ / บันทึกเทป (Production)
ขั้นตอนภายหลังการถ่ายทำรายการ (Post- production)

portfolio


Connect us

the office : bangkok , thailand

Please contact us for more information.
Mobile : 064.147.1378 090 954 5169 /064 064 4093  ( บริษัทติดต่องาน โทรมาไม่ติด รบกวนsearch เบอร์ด้านบน ในไอดีไลน์ครับ  ) 

( เปลี่ยนแปลงเบอร์  063 446 8651 ไม่ได้ใช้แล้ว  31 /01/2018)

(รับงานทุกจังหวัดในไทยและต่างประเทศ Get jobs in Thailand and abroad. )
Wechat :choketakornsub1668 QQ: 3397766873 
Email: ctu.thai@yahoo.com 


Website: www.choketakornsubgroup.com / http://www.pattarapoldiamondinspire.com